/
صفحه اصلی
/
خبرخوان
/
ارتباط با ما
/
¤ ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۶ تير
تاریخ ارسال:۱۳۹۳ شنبه ۱۰ خرداد
چاپ خبر
سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی در جمع اساتید دانشگاه کاشان - جلسه بیست و نهم از واژه سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود و مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یک‌جا جمع می‌شوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک می‌شوند.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيدنا و نبينا أبي القاسم المصطفي محمد صلي الله عليه و آله و علي آله الطيبين الطاهرين.

اميرمومنان علي عليه السلام در نهج البلاغه مي‌فرمايند: و انما قلب الحدث كالارض الخاليه ما القى فيها من شى ء قبلته؛ قلب جوان همچون زمين خالى است هر بذرى در آن پاشيده شود مى‌پذيرد. نقش و نگاري كه بر سنگ ترسيم شود ماندگار است اما نقش و نگار در پيري مانند نقشي است بر آب، اگر چيزي را روي آب بنويسيد فوري موج آن را پر مي‌كند. اين است كه توصيه شده است در سنين كودكي بچه‌ها را آموزش دهيد. در ادامه حضرت مي‌فرمايند: من سبقت گرفتم، اميرالمومنين عليه السلام به فرزندش امام حسن عليه السلام مي‌گويد: فبادرت بالادب قبل ان يفسو قلبك؛ من مبادرت كردم، قبل از آنكه قلب تو قسي شود، و يشتغل لبك؛ قبل از آنكه قلب تو بزرگ شود، كنايه از اين است كه بزرگ شوي، چون انسان وقتي بزرگ مي‌شود مقداري دلش سفت مي‌شود. اما قلب بچه نازك است، تأثيرپذير است. من آغاز كردم در ادب كردن تو، قبل از آنكه قلب تو قسي شود و قبل از آنكه عقل و قلب تو مشغول به مسائل مختلف شود. طبيعي است در دوران كودكي و طفوليت بچه خالي الذهن است و به هيچ چيز نمي‌انديشد، فكري ندارد. اما وقتي آدم بزرگ شده، مشغله فكري پيدا كرده و امور بسياري ذهن او را مشغول مي‌كند. 
درباره حقوق فرزند روايات بسياري وجود دارد، وسائل الشيعه جلد 21، باب 86، صفحه 479
محتواي رواياتي كه بيش از ده حديث است به شرح ذيل است:
1. رعايت حقوق كودك حتي هنگامي كه پدر و مادر در نماز واجب هستند، يعني اگر به نماز ايستاديد و كودك شروع به گريه كردن كرد، فوراً بايد نماز را خلاصه كنيد. اگر نماز مستحبي باشد كه بايد نماز را بشكند و حتي اگر خطر باشد كه نماز واجب را هم بايد شكست. 
2. پدر و مادر بايد به گونه‌ايي با فرزندان تعامل و رفتار داشته باشند كه بچه‌ها آماده شوند براي آينده اجتماع و درك كنند با همه وجود خدمت كردن را و محبت كردن را. محبتي را كه پدر و مادر به فرزند مي‌كنند در حقيقت يك نوع آموزش هم هست، ضمن اينكه رعايت حق او را مي‌كنند به او هم مي‌آموزانند كه انسان با ديگران بايد چگونه رفتار كند.
3. اگر والدين در آموزش و تربيت فرزندان كوتاهي كنند، عاق فرزند مي‌شوند. آنچه كه در جامعه مذهبي معمول است، اين است كه بچه عاق پدر و مادر مي‌شود اما يك حق متقابل است، همانطور كه فرزند رعايت حريم والدين را نكرد، عاق پدر و مادر مي‌شود، والدين هم اگر رعايت حقوق فرزندان را نكردند، عاق فرزند مي‌شوند. 
امام سجاد عليه السلام دعاي مخصوصي براي فرزندان دارد و در آنجا به خداوند عرض مي‌كند، خدايا مرا عاق فرزندان قرار نده.
4. گرامي‌داشت فرزند، تكريم فرزند؛ اينگونه نباشد كه بگوييد بچه ماست و مهم نيست، هرگونه خواستيد با او برخورد كنيد. درست است كه امروز بچه شماست، اما پدر آينده است، مادر آينده است، او در جامعه نقشي خواهد داشت.
5. نام فرزند نيكو بردن
يك تحسين نام و يك استحسان داريم. پيامبر صلي الله عليه و اله فرمودند حق فرزند اين است كه نام نيك روي او بگذاريد. عبدالله، عبدالرحمن، نامها پيامبر و ائمه عليهم السلام، تحسين نام، يعني نام نيكو گذاشتن. مطلب ديگر اين است كه نام را زيبا تلفظ كردن، يعني در بعضي مناطق و فرهنگها در كشور ما هم هست، وقتي مي‌خواهند اسم كسي را صدا بزنند، اسم را مي‌شكنند، در مناطق جنوبي مانند خوزستان، هرمزگان اگر نام فرزند محمد است، منو مي‌گويند. اگر غلام است مي‌گويند غلو. نام را مي‌شكنند. در روايات آمده است، استحسان نام فرزند، نام را به نيك تلفظ كردن. 
6. پاكيزه پرورش دادن فرزند، تطهير فرزند
7. آموزش شنا
حال اگر فرزند دختر باشد؛
1. مادر بايد او را تكريم كند. 
2. نام او را به زيبايي ببرد، همانطور كه اشاره شد در مناطق جنوبي اگر دختري نامش فاطمه باشد، مي‌گويند فاطو، زينب باشد، مي‌‌گويند زينبو.
3. اگر دختر باشد، مادر بايد به او آموزش سوره نور بدهد و از آموزش دادن سوره يوسف پرهيز كند. چون در سوره نور يك سلسله معارف است كه اگر دختران جامعه اسلامي به آن آگاهي داشته باشند، جنبه پيشگيري دارد از ورود به بعضي از مفاسد اخلاقي. سوره يوسف چون رابطه عشقي يوسف و زليخا مطرح مي‌شود و توطئه براي يوسف، لذا بايد به دختران آموزش نداد تا الگوبرداري نكنند.
4. دختران نوجوان و جوان را در طبقات دوم و بالاتر اسكان ندهيد، چون طبقات بالا اشراف داشته و گاهي دخترخانم مي‌خواهد تميز كند و جواني رد شده و متوجه او مي‌شود، لذا از اين امر نهي شده است.
5. بعد از اين آموزشها والدين بايد تسريع كنند تا او ازدواج كنند.
1. عن الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا.
حضرت موسي بن جعفر عليه السلام مي‌گويد مردي خدمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله شرفياب شد، عرض كرد يا رسول الله بچه من چه حقي برگردن من دارد؟ پيامبر سه چيز را فرمودند:
تحسن اسمه؛ نام نيك روي او بگذاريد.
وأدبه؛ او را خوب تربيت كنيد.
وضعه موضعا حسنا؛ براي او جايگاه نيكو در نظر بگيريد. يعني او را به حساب بياوريد، براي او منزلت قائل شويد. اينكه چون بچه شماست دليل نمي‌شود كه به او بي محلي كنيد، توهين كنيد، اگر جايي خطايي كرد، اخم كنيد.
2. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.
امام صادق عليه السلام از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌كنند كه روزي پيامبر نماز جماعت مي‌خواندند، دو ركعت اول را به صورت طبيعي و خيلي آرام خواندند، به ركعت سوم و چهارم كه رسيدند نماز را سريع خوانده و به پايان رساندند. بعد از نماز كسي از پيامبر صلي الله عليه و آله سوال كرد يا رسول الله چرا شما نماز را با فوريت تمام كرديد؟ حضرت فرمودند: مگر صداي طفل را كه گريه مي‌كرد، نشنيديد. 
اينها نكات مهم تربيتي است، نكات عامي است. رهبر با مردم نماز مي‌خواند آن هم نماز واجب، به مجرد اينكه يك كودك كه مادرش در نماز جماعت است، گريه مي‌كند، پيامبر فوراً نماز را به پايان مي‌رساند. اين خيلي پيام دارد.
3. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: خداي رحمت كند پدر و مادري كه فرزندشان را ياري مي‌كنند در نيكي كردن.
اگر شما با فرزند خوب تعامل كنيد ياد مي‌گيرد، اگر شما به بچه سلام كنيد، مي‌آموزد كه بايد به ديگران سلام كند و متقابل به شما سلام مي‌كند. اگر شما به او محبت كرديد، او هم به شما يا به خواهر و برادر كوچكترش با محبت رفتار مي‌كند. بنابراين اگر ما بخواهيم فرزندان را طوري تربيت كنيم كه با محبت با ديگران رفتار كنند، راهش اين است كه ما با فرزندان با محبت رفتار كنيم. 
4. عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: همانطور كه فرزندان عاق والدين مي‌شوند، والدين هم اگر به وظايف خود به درستي عمل نكنند، عاق فرزند مي‌شوند.
5. عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: حق فرزند بر پدر اگر اولاد پسر باشد، اين است:
او را گرامي بدارند، تكريم كنند. 
نام نيك براي او انتخاب كردن و نام او را به كرامت بردن
كتاب الهي را به او بياموزند.
بچه را پاك و طاهر پرورش دهند.
شناكردن را به و ياد دهند.
اگر فرزند دختر باشد، مادر وظيفه دارد كه:
مادر او را تكريم كند.
نام او را به زيبايي تلفظ كند.
مادر سوره نور را به او آموزش دهد.
سوره يوسف را به دختران آموزش ندهند.
دختران جوان را در طبقات دوم و سوم اسكان ندهند.
در شوهر دادن او تعجيل كنند.
سوره نور مجموعه‌ايي از پيامها و دستورالعملها و احكام و معارف را در درون خود دارد كه بعضي از آنها اشاره مي‌كنم.
1. اولين مطلبي كه در سوره مباركه نور است مجازات كساني است كه در جامعه به فحشا و منكرات آلوده مي‌شوند؛ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ؛ كساني كه در جامعه اسلامي به امر فحشا مبتلي مي‌شوند، هم مرد و هم زن، هر دو را اگر ثابت شد، صد ضربه شلاق بزنيد. البته اگر محصنه نباشد، اگر محصنه باشد، رجم است.
آگاهي قشر زن از اين دستور العمل خيلي مهم است كه بداند. اكثراً احكام جزايي اسلام را نه تنها نوجوانان بلكه بزرگسالان هم احكام جزايي اسلام را به درستي نمي‌دانند و آگاهي به قوانين جزايي يكي از عوامل بازدارنده از جرم است. همانطور كه در قانون اساسي آمده، پيشگيري مقدم بر درمان است. اين است كه فرمودند سوره نور را به دختران آموزش دهيد.
2. اگر چنانچه مرد به همسرش تهمت بزند، تهمت آلودگي به فحشا از نظر فقهي در محضر حاكم شرع بايد پنج بار شهادت بدهد كه در قرآن آمده است و عنوان اين امر در فقه لعان است، يعني اگر مرد به همسرش تهمت زد، يا گفت اين بچه براي من نيست، بايد در محضر حاكم شرع چهار بار بگويد؛ اشهد بالله، اني لمن الصادقين في ما قلت؛ گواهي مي‌دهم به نام پروردگار كه من در اين ادعايم راستگو هستم. چهار بار بايد اين جمله را بگويد. بار پنجم مي‌گويد: لعنت الله عليه ان كنت من الكاذبين؛ لعنت خدا بر من باشد كه من در اين نسبت دادن به همسرم دروغ گفته باشم.
متقابلاً زن هم بايد اين پنج بار را شهادت بدهد كه چهار بار بگويد؛ اشهد بالله، انه لمن الكاذبين؛ خانم در محضر حاكم شرع شهادت مي‌دهد كه اين آقا دروغ مي‌گويد من چنين نكردم يا اين بچه براي اوست. بار پنجم مي‌گويد؛ غضب پروردگار بر من باشد اگر اين مرد راست بگويد. اين در فقه لعان ناميده مي‌شود.
اگر اين كار انجام شد نتيجه چه مي‌شود؟ چهار نتيجه براي لعن مترتب است:
1. عقد زوجيت به طور طبيعي منفصل مي‌شود. پيمان همسري از هم گسيخته مي‌شود. 
2. حرمت ابدي زن بر شوهر. اين خانم براي هميشه بر اين مرد حرام مي‌شود، حتي بعد هم اگر بخواهند با عقد جديد پيمان همسري ببندند، نمي‌توانند. 
3. سقوط حد قذف از زوج.
قذف يعني نسبت دادن، اگر كسي بر كسي نسبت زنان داد و نتوانست ثابت كند، بينه‌ايي نداشت، طرف مقابل هم اقرار نكرد، بايد هشتاد ضربه شلاق او را بزنند اما اگر مرد اين مراتب را انجام داد، ديگر حد بر او جاري نمي‌شود.
4. حد زنا هم از زن ساقط مي‌شود.
3. يكي از مطالبي كه در سوره مباركه نور مطرح شده، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ؛ در جامعه توحيدي نهي شده و نبايد فحشا را شيوع داد.اگر شما چيزي شنيديد كه فلان آقا خدايي ناكرده عادتي اخلاقي عادت او شده مجاز نيستيد آن را بگوييد، خود اين يك نوع ترويج فساد است. انجام فساد يك فساد است و گزارش كردن آن هم يك نوع فساد است، در حقيقت به ديگران گفته مي‌شود اين كار مي‌شود. يك نوع تشويق است براي ديگراني كه اين آمادگي را دارند. 
4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ از راههاي شيطان پيروي نكنيد. 
5. وارد خانه ديگران نشويد، مگر اينكه اجازه بگيرد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا.
اينكه در عرف مذهبي مي‌گويند يا الله از همين جا سرچشمه گرفته كه كسي حق ندارد بدون هماهنگي وارد خانه ديگران شود. حتي آيه شريفه مي‌فرمايد: وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا؛ اگر چنانچه صاحب خانه گفت من آمادگي ندارم و شرايط ندارم، شما ناراحت نشويد و بازگرديد.
6. "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"، "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"
پيامبر به مردان بگو كه چشمان خود را هنگام مواجه شدن با نامحرم روي هم بگذارند و به زنان امت من بگو كه در برابر نامحرمان خود را بپوشانند. اين يكي از پيامهاي سوره مباركه نور است.
7. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛ تشويق تزويج عزبها، پسران عزب و دختران عزب را تزويج كنيد.
8. معرفت شناسي؛ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
بنابراين اينكه در اين روايت پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند اگر فرزندانتان دختر باشند، به آنها سوره نور را آموزش دهيد. اينها را بفهميد و ياد بگيريد كه اينها هم بازدارنده است و هم ميزان معرفت را بالا مي‌برد. اينكه مي‌گويد: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛ به زنان مسلمان بگوييد كه پوشش داشته باشند، نگاه به نامحرم نكنند، چشمانشان را از نامحرم ببندند.
6. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله براي پدران و مادراني كه به تربيت فرزندانشان اهميت قائل هستند و اهميت مي‌دهند براي آنها دعا كرده است. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره؛ خداي رحمت كند مردي را كه فرزندش را ياري مي كند براي انجام كار‌هاي نيك، كسي در محضر حضرت بود و سوال كرد چگونه پدر مي‌تواند فرزندش را ياري كند، در انجام كارهاي نيك، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره؛ راههاي كمك كردن پدر به فرزند در انجام كارهاي نيك اين است كه كارهايي كه از عهده بچه برمي‌آيد را تشويق كند، بپذيرد، نگويد كه مهم نيست. فرض كنيد بعضي درسها را خوب آورده، از او بپذيريد، او را سركوب نكنيد كه اين چيست، دوستان شما بالاترين نمره را آوردند و تو نياوردي. آنچه در توان اوست، بپذيريد. 
گاهي بعضي پدر و مادرها به هر دليلي احساس كمبود دارند، مثلاً خودشان دكتر نشدند، مهندس نشدند و به بچه اصرار مي‌كنند كه بايد دكتر شوي. مي‌گويد من آمادگي ندارم، به اين رشته علاقه‌ايي ندارم، به بچه تحميل مي‌كنند كه فرزند در ميان راه مي‌ماند. نه مي‌تواند ادامه دهد و نه مي‌تواند بازگردد. 
ويتجاوز عن معسوره؛ آن چيزي كه براي او دشوار است، از آن بگذريد، ولا يرهقه؛ كاري را كه او نمي‌تواند بر او تحميل نكنيد. ولا يخرق به، اگر كاري را خوب انجام نداد، او را توبيخ نكنيد. 
پس مقدورات فرزند را بپذيريد، در هر موردي، در تحصيل و گاهي در ورزش، فرض كنيد پدري خودش ورزشكار است، خودش فوتباليست است و دوست دارد فرزندش فوتباليست شود، اما مي‌گويد من دوست ندارم و من علاقه به شنا دارم. آنچه را كه مي‌تواند و براي او آسان است، از او بپذيريد. آنچه از عهده او خارج است بر او تحميل نكنيد. او را بر كارهاي سخت تحميل نكنيد.
در ادامه پيامبر فرمودند: وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم؛ اگر چنانچه والدين به درستي فرزند را تربيت نكنند، اينها وارد حدود كفر مي شوند، يعني پدر و مادر نسبت به اولاد عاق مي‌شود. يا مبتلي به قطع صله رحم مي‌شود. 
در پايان حضرت فرمودند: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء؛ بهشت خيلي زيباست، خداوند بهشت را خيلي زيبا آرايش كرده است، و بوي بهشت بوي خيلي زيبايي است كه تا دو هزار سال اين بود نفوذ دارد. يعني با فاصله دو هزار سال بوي بهشت استشمام مي‌شود. حضرت اين مقدمات را بيان كردند تا بفرمايند كسي كه عاق باشد، عاق پدر يا مادر يا عاق فرزند باشد، از فاصله دو هزار ساله هم بوي بهشت را استشمام نمي‌كند.
پرسش و پاسخ:
سوال: باتوجه به مطالبي را كه بيان كرديد، نحوه كاربردي كردن اين مطالب چيست؟ براي مثال بيان كرديد كه دختران در طبقات پايين باشند، امروزه باتوجه به اينكه آپارتمان وجود دارد، شرايط به چه نحوي مي‌شود؟ يا ما به چه صورت مي‌توانيم به كودكي چند ساله سوره مباركه نور را با آن مضامين آموزش دهيم؟
پاسخ: احكام بايد در فضاي توحيدي اجرا شود، الان خيلي از چيزها يا تقريباً بعضي چيزها در جامعه ما هست تطابق ندارد با فرهنگ توحيدي ما، يعني سوغات و ارمغاني است كه از غرب براي ما آوردند، همين مسئله آپارتمان نشيني، در اسلام آپارتمان نشيني وجود ندارد، اين از دستاوردهايي غربي است، خانه‌هاي سنتي كه در كاشان هم وجود دارد، در شهرهاي كهن مانند اصفهان و يزد، فرهنگ مسكن را بنگريد. يك طبقه بوده و اگر هم دو طبقه بوده، طبقه فوقاني براي مهمان بوده است. خانواده طبقه پايين بودند و نكته مهمتر آنكه خانه‌هاي سنتي ما بيروني و اندروني بوده است. محل خانمها كاملاً جدا و محل پدر خانه براي ملاقاتها جدا. حال بخشي از چيزهايي كه در جامعه ما هست، غربي است، مانند آپارتمان نشيني، حال مي‌خواهيم احكام اسلام را در آنجا پياده كنيم. اين بسيار مشكل است. هفته گذشته هيئتي از شاهين شهر با نماينده مجلس و مسئولين شهر آمده بوده تا تجربه مسكن مهر را از مسئولان كاشاني بازديد كنند و براي آنها خيلي جالب بود، بعد نزد ما آمدند، نكاتي را كه به آنها تذكر دادم، همين مسائل بود كه فرهنگ سكونت آپارتمان با فرهنگ توحيدي سازش ندارد و مشكلاتي وجود دارد. شما سعي كنيد در تهيه نقشه مهندسي به گونه‌ايي باشد، شبكه‌هاي آپارتمانهاي مجاور به يكديگر ديد نداشته باشد كه اين كار بسيار مشكلي است. معمولاً نسبت به هم يا ديد دارند و يا صدا هم مي‌آيد. اين است كه ما در تضادي واقع شديم، از يكسو مي‌خواهيم احكام اسلام را پياده كنيم و از سوي ديگر شرايط زندگي كه بر ما تحميل شده است، زمينه اجراي اين دستورالعملها را فراهم نمي‌كند. 
در مورد آموزش منظور اين است كه شما سوره نور را به دختران ياد دهيد، اصل آيه و ترجمه آيه، نيازي نيست كه شما بخواهيد تحليل و تفسير كنيد. در مرحله اول همين قدر كه آيات را خوانده و ترجمه آن را ياد بگيرند، كافي است. به مرور زمان كه تحصيلات بالا رفته و فهم بيشتر مي‌شوند، كم كم احكام اسلام را مي‌آموزند. اما اصل آگاهي به اينكه اين كار در اسلام محكوم است، داراي مجازات است، صرف همين، بدون تحليل و تفسير، خود اين مرحله اول است، بعد كه سنشان بالا رفت، طبيعي است كه خودشان مطالعه كرده، كتابها را مي‌خوانند، حوادث جامعه را مي‌بينند به خصوص در عصر ما كه گاهي تلويزيون مفاسد را مطرح مي‌كند، آدم ربايي و ...، لذا متوجه مي‌شوند.
سوال: فرموديد كه حضرت رسول وقتي كه صداي كودك را شنيد، در نماز تسريع كردند آيا اين مورد با زماني كه حضرت علي عليه السلام در نماز تير را از پايشان بيرون كشيدند و حضرت متوجه نشدند مغايرت ندارد؟
پاسخ: 
نمازي كه حضرت علي عليه السلام خوانده و تير را از پايشان بيرون كشيدند، نماز فرادي بود نه نمازي كه امام با جماعت مي‌خوانند بايد رعايت حقوق مأمومين را داشته باشد، لذا در نماز خيلي چيزها مستحب است، مثلاً ذكر ركوع را مستحب است سه بار يا هفت بار گفته شود، ذكر سجده سه بار يا هفت بار، اينها براي جايي است كه انسان فرادي نماز مي‌خواند و توصيه شده كه امام وقتي با مأمومين نماز جماعت اقامه مي‌كند رعايت ضعفا را بنمايد، مثل نماز جمعه ما شش هزار نفر حضور دارند كه بسيار پير هستند. بعضي هم جوان هستند و مي‌توانند تحمل كنند، گاهي مي‌گويند چرا سوره جمعه را در نماز جمعه نمي‌خوانيد. مأمومين همه بايد تحمل داشته باشند. اينها هر كدام در جايگاه خودش است، اگر شخصي در خانه نماز مي‌خواند، خشوع دارد، نشاط دارد، ولي وقتي به جامعه مي‌آيد بايد رعايت همه را بنمايد، بايد رعايت ضعيف‌ترين را نمود. 

"والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته"

مطالب مرتبط
کاشان - خیابان شهید بهشتی - کوچه جمال آباد - دفتر نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان - کدپستی: ۸۷۱۴۶۷۸۳۸۹
تلفن: ۵۵۷۸۱۸۱ - ۵۵۷۸۸۸۸ - ۵۵۷۲۲۴۴ (۰۳۱)
نمابر: ۵۵۷۸۱۸۲ (۰۳۱)
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای پایگاه اطلاع رسانی سفیر ولایت محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.